zasady rekrutacji

Proces rekrutacji
Słuchaczem Programu może zostać każda osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów II stopnia lub minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów I stopnia.

Wymagane dokumenty
Kandydaci na studia MBA powinni złożyć kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • potwierdzenie min. trzyletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto: Raiffeisen Bank Polska SA  95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: MBA.

O przyjęciu na studia decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Finansowanie

Opłata za naukę na studiach MBA składa się z:

 • opłaty wpisowej - 300 zł
 • opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesnego (tabela poniżej)
 • opłaty końcowej w wysokości 450 euro.
Liczba rat Wysokość raty
 1  27 850 zł
 2  14 675 zł
 4 7713 zł
 20  1618 zł

Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia   25.03-30.06.2020 1.07-30.09.2020
kwota zniżki 3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej 2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia 25.03-30.06.2020
1.07-16.09.2020
kwota zniżki 2000 zł 1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA.

Program MBA

MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu


Oceń program MBA

MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu1,727 głosów

Statystyki

Czesne 30850 PLN
Wiek programu 9 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

maj 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz