organizacja studiów

Organizacja zajęć
Studia MBA trwają 2 lata. Program obejmuje 24 moduły obowiązkowych (w tym moduł wyjazdowy), grę menedżerską, 2 wykłady do wyboru i seminarium – łącznie 600 godzin zajęć o zróżnicowanej tematyce. Dzięki temu słuchacze poznają całość zagadnień niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Każdy moduł kończy się zaliczeniem w formie wskazanej przez wykładowcę: test lub praca projektowa. 

Zjazdy odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, 1-2 razy w miesiącu. Na każdym zjeździe obecny jest opiekun grupy dbający o komfortowe warunki do nauki dla uczestników. 

Warunkiem ukończenia studiów MBA jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego polegającego na obronie projektu. Na ostateczną ocenę składa się średnia z: ocen uzyskanych przez słuchacza w trakcie studiów, oceny pracy dyplomowej i oceny z egzaminu dyplomowego.

Dwie ścieżki językowe
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim. Wykłady przedstawicieli University of Northampton są tłumaczone.

Osoby dobrze znające język angielski mogą na etapie rekrutacji wybrać ścieżkę polsko-angielską, w ramach której 30% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.

Moduły wchodzące w skład programu pozwalają zgłębić różne aspekty zarządzania. Są to:
I ROK
 • Integracja - mechanizmy pracy zespołowej (moduł wyjazdowy) PL
 • Ekonomiczne podstawy decyzji menedżerskich / Managerial Economic PL/EN
 • Negocjacje i komunikacja w biznesie PL
 • Zarządzanie strategiczne PL
 • Prawo w biznesie PL
 • Marketing PL/EN
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi PL
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa PL
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw PL
 • Zarządzanie projektami i procesami / Process and Project Management PL/EN

II ROK

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu / Corporate Social Responsibility PL/EN
 • Ochrona własności intelektualnej PL 
 • Biznes międzynarodowy / International Business PL/EN
 • Kontroling menedżerski PL
 • Kierowanie zespołem i przywództwo PL
 • Zarządzanie zmianą PL
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy / Value-based Management PL/EN
 • e-biznes / e-business PL/EN
 • Zarządzanie kryzysowe w biznesie PL
 • Coaching menedżerski i doskonalenie indywidualnych kompetencji przywódczych PL
 • Menedżerska gra symulacyjna 
 • Seminarium dyplomowe 

Dodatkowe moduły do wyboru (2 z 4)

 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym / Ocena ryzyka upadłości kontrahenta
 • Systemy informatyczne w biznesie / Start-upy - strategie rozwoju
 

Program MBA

MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku


Oceń program MBA

MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku3,143 głosów

Statystyki

Czesne 36 PLN
Wiek programu 11 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz