kadra dydaktyczna

Studia MBA kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców także przedstawicielom firm. Do grona naszych wykładowców należą m.in.:

 • dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; autor ponad 80 publikacji naukowych, w tym książek, poświęconych głównie problematyce upadłości; posiada doświadczenie w praktyce gospodarczej jako analityk finansowy i właściciel firmy doradczo-szkoleniowej
 • Izabela Aszyk - nauczyciel akademicki, konsultant HR z dużym doświadczenie w dziedzinie szkoleń i rozwoju pracowników
 • Grażyna Bednarek - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 • Piotr Bucki - szkoleniowiec, wykładowca, nauczyciel, dziennikarz, coach, manager, freelancer; wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku PR i marketing partnerski oraz prowadzenie e-biznesu, którego jest opiekunem merytorycznym
 • Mariusz Bzdęga - nauczyciel akademicki; HR Biznes Partner w Grupie Kapitałowej zajmującej 15. miejsce w Polsce wg rankingu "Forbes"
 • dr Grzegorz Dzwonnik – od 15 lat, jako menedżer, zawodowo zaangażowany w szeroko rozumiany proces budowania potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw z różnych branż; prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych w różnych krajach świata;  od lat kieruje wielokulturowymi międzynarodowymi zespołami eksperckimi w ramach IPMA International Project Excellence Award.
 • prof. nadzw. dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB – Prezydent Federacji WSB-DSW; doradca finansowy i inwestycyjny, członek Rady Nadzorczej spółki Leier Markowicze SA
 • dr Tomasz Kalinowski, prof. nadzw. KyIU, ekonomista, dyplomata ekonomiczny, wkładowca etatowy Sopockiej Szkoły Wyższej; Posiada wieloletnie doświadczenie jako dyplomata ekonomiczny, ostatnio jako Radca-Minister, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie; od ponad 10 lat wykładowca na licznych programach MBA oraz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych; Policy Fellow w Instytucie Badań nad Przyszłością Pracy (IZA) w Bonn; posiada doświadczenie w nadzorze właścicielskim następujących spółek: PSSE SA, "Senator", ZWSE sp. z o.o.
 • dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, od 2012 r. ekspert Narodowego Centrum Nauki
 • dr hab. Artur Kozłowski, prof. WSB - Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, doktor nauk humanistycznych, absolwent programu MBA z dyplomem Georgia State University w Atlanta, USA; ma wieloletnie menedżerskie doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym; uczestnik międzynarodowych konferencji i warsztatów szkoleniowych, m.in. “Teching Strategy & Enerpreneurship Through Cases” 
 • Mikołaj Lipiński - partner w firmie  doradczej; jest ekspertem w obszarze fuzji i przejęć, funduszy PE/VC oraz zarządzania finansami firm; posiada doświadczenie zawodowe w doradztwie przy dużych międzynarodowych transakcjach zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw, 
  jak również w mniejszych krajowych projektach; był odpowiedzialny za wdrażanie strategii wzrostu wartości oraz działy finansowe w szeregu spółek; Certyfikowany Doradca NewConnect i Catalyst; czlonek Polskiego Instytutu Dyrektorów wspierającego zasady ładu korporacyjnego
 • dr Wojciech Machel – trener biznesu, autor i współautor projektów szkoleniowych i doradczych zwłaszcza z zakresu przywództwa strategicznego i kultury organizacyjnej
 • dr Zbigniew Markowski - przewodniczący i członek rad nadzorczych wielu spółek (m.in. Dom Maklerski BDM SA, ROBYG SA, M4B SA); od 2006 r. Prezes Zarządu O.M. Finance sp. z o.o
 • Łukasz Minuth – absolwent programu CIMA, trener, ekspert w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania finansami przedsiębiorstw, Szef Biura Budżetowania i Analiz Ekonomicznych Grupy LOTOS SA
 • Agnieszka Mroczkiewicz – specjalista praktyk w obszarze rachunkowości i analizy finansowej; biegły rewident i głowny księgowy w firmie Nov-Weld sp. z o.o. 
 • dr Mirosław Oczkoś – właściciel firmy doradczo-szkoleniowej, specjalista PR w zakresie pracy z głosem, autoprezentacji i mowy ciała; z zawdu reżyser, aktor; trener i konsultant m.in. polityków, menedżerów; współpracuje z wieloma stacjami radiowymi i kanałami telewizyjnymi 
 • Dariusz Rajca – trener, mediator i doradca; przeprowadził ponad 1000 szkoleń, w których udział wzięło 20 000 uczestników; od 1998 r. prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową
 • Jacek Sitko  – teoretyk i praktyk z zakresu zarządzania finansami, posiadający międzynarodowe uprawnienia z zakresu rachunkowości zarządczej oraz krajowe uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa
 • Dominik Stanny - konsultant, ekspert, menedżer w dziedzinie CSR i Business Ethics
 • dr Marek Szymański - jego specjalizacja naukowa obejmuje wrogie przejęcia i metody obrony przed wrogimi przejęciami; współautor opracowań strategicznych i restrukturyzacyjnych dla biznesu, m. in. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, eService, Enmat Słupsk
 • dr Aldona Uziębło – biegły rewident, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Gdańsku
 • dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG - od 2009 r. związany na stałe z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, nauki o organizacji, zarządzania projektami, organizacji procesów decyzyjnych, koncepcji zarządzania, a ostatnio – Lean Management; prowadził także liczne szkolenia i warsztaty dla praktyków; w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu; doświadczenia badawcze i konsultingowe, przede wszystkim na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw, wyniósł m.in. z Opoczno SA, Famarol SA, Świdnik SA, PZL Rzeszów SA, Klose SA, Franke Foodservice Poland sp. z o.o., DMM Plastic sp. z o.o. oraz ZO Wybrzeże S.I.; autor wielu artykułów naukowych oraz opracowań na rzecz praktyki; aktywnie działa w środowisku Lean
 • dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG -  pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz  - od kilkunastu lat  - konsultant ds. zarządzania doradzający firmom i instytucjom publicznym; specjalizuje się w zagadnieniach restrukturyzacji, fuzji i przejęć, kultury organizacji oraz komunikacji elektronicznej; autor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych
 • dr Paweł Zeller – Dyrektor ds. Marki w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.; trener biznesu z 16-letnim doświadczeniem; w latach 2000-2010 adiunkt w Katedrze Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doświadczenie zdobywał także na stażach naukowych i biznesowych w Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Stanach Zjednoczonych. 
 • Wykładowcy z University of Northampton:

 • Tim Peacock - zarządzanie projektami i procesami
 • Colin Bladen-Kopacz - ekonomiczne podstawy decyzji menadżerskich
 • Liam Fassam - zarządzanie projektami i procesami
 • prof. Simon Burtonshaw-Gunn - zarządzanie strategiczne
 • dr Diepiriye Kuku-Siemons - negocjacje i komunikacja w biznesie
 • dr Xiaoyu Tian - ekonomiczne podstawy decyzji menedżerskich.

Program MBA

MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku


Oceń program MBA

MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku3,143 głosów

Statystyki

Czesne 36 PLN
Wiek programu 11 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz