Kadra dydaktyczna

Wykładowcami Executive MBA UEP są eksperci w swoich dziedzinach. Zespół składa się zarówno z doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i praktyków biznesu.

Katarzyna Śpikowska-Susik

Z wykształcenia jest psychologiem. Posiada doświadczenie w obszarze HR zdobyte na stanowiskach kierowniczych w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym.

W pracy z organizacjami opiera się na podejściu systemowym i założeniach Analizy Transakcyjnej. Interesuje się wykorzystaniem wiedzy o współczesnej psychologii w diagnozowaniu organizacji, projektowaniu zmian oraz zwiększaniu efektywności osobistej i zespołów.

Prowadzi warsztaty rozwojowe dotyczące obsługi klienta i zarządzania. Odpowiada również za konsultacje indywidualne, sesje informacji zwrotnych i coaching.

Marek Zieliński

Profesor Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na licznych studiach podyplomowych oraz programach MBA. Specjalizuje się w komunikacji B2B oraz zagadnieniach związanych z negocjacjami i sprzedażą osobistą. Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących relacji biznesowych. Członek międzynarodowej grupy badawczej Idustrial Marketing and Purchasing.

Beata Skowron-Mielnik

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowczyni i ekspertka w obszarze HR, od lat kreuje przedmioty i koordynuje studia z tego zakresu. Propagatorka elastycznych praktyk pracy, autorka artykułów i książek z tematyki organizacji pracy, w tym hybrydowej, zarządzania czasem pracy, rozwoju kompetencji i interim managementu. Była stypendystka DAAD na Uniwersytecie Ludwika-Maximiliana w Monachium.

Inicjowała i koordynowała szereg projektów dla i z biznesem, w tym Diversity Business Meetings in Poznań, HR Academy UEP oraz program mentoringowy „HR BP for HR mentees”. Szczególną wagę przykłada do tego, by nauka była „praktyczna i stosowana”. Najnowsze doświadczenie na styku praktyka i nauka: speaker w panelu o postawach menedżerskich w czasach VUCA na kongresie Impact22. Pasjonatka dobrej organizacji pracy (wszędzie i zawsze), filmów i rocka.

Krzysztof Kotapski

Właściciel MPS KT&CG, ukończył AE W Poznaniu, Specjalizacja UW Warszawa, Instytut Blancharda (Coaching Przywódczy), Instytut Voss+Partner (Master of Science In Executive Leadership i Akademia Trenerów), Akademia Zarządzania Projektami Porsche Institute, Szkoła Negocjatorów Biznesowych. Ma ukończonych ponad 60 kursów i szkoleń z obszaru zarządzania, mediacji, komunikacji, negocjacji, lean).

Na co dzień przedsiębiorca i inwestor giełdowy. Od 21 lat w biznesie konsultingowo – szkoleniowym, od 18 lat wykładowca akademicki, ma za sobą 20 tys. udokumentowanych godzin szkoleniowych i doradczych, ponad 2000 godzin coachingu menedżerskiego, zrealizował ponad 100 dużych projektów biznesowych, ponad 500 firm bezpośrednio skorzystało z jego usług.

Ewa Bujak

Od ponad 10 lat zajmuje się komunikacją. Pomaga budować pozytywny wizerunek firmy i marki osobistej. Uczy, jak przemawiać bez stresu, występować przed kamerą i zarządzać kryzysem wizerunkowym.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z psychologii społecznej, doświadczenie dziennikarskie oraz kompetencje wykładowcy i tutora.

Prowadziła projekty komunikacyjne i szkolenia dla takich firm, jak: Netguru, Fibar Group, Skoda Auto Polska, Volkswagen Group Polska, GlaxoSmithKline, Bank Pocztowy, Hicron, Grupa Nickel oraz Kompania Piwowarska.

Pracowała jako dziennikarz, rzecznik prasowy oraz Dyrektor PR i marketingu. Obecnie prowadzi firmę Ewa Bujak – szkolenia wizerunkowe.

Henryk Mruk

Prof. dr hab. Henryk Mruk, absolwent i emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się tematyką przywództwa, zachowań konsumentów, ekonomii behawioralnej, strategii, neuronauki. Przez prawie 20 lat był właścicielem i liderem Agencji Marketingowej Focus.

Osoba obdarzona talentem publikowania oraz popularyzowania efektów badań w różnych formach. Wysoko oceniany wykładowca akademicki na wszystkich poziomach studiów.

Paulina Sypniewska

Dyrektor Zarządzająca w firmie Griston Mgmt, pełniąca także funkcję koordynatora merytorycznego realizowanych projektów. Ukon´czyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Zarza?dzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także Psychologie? w zarza?dzaniu na UAM. Akredytowany coach ICF i międzynarodowy asesor predyspozycji menedżerskich, mentor oraz ekspert w obszarze zarządzania strategicznego, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z organizacjami międzynarodowymi. Od wielu lat realizuje dla organizacji projekty mające na celu poprawę efektywności i osiągniecie lepszej pozycji konkurencyjnej.

Piotr Wiśniewski

Dyrektor zarządzający Grupy DB77 z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami międzynarodowymi.

Założyciel Pierwszej na świecie Platformy Robotów DBR77.com, której celem jest wspieranie robotyzacji oraz automatyzacja produkcji w przedsiębiorstwach, które nie byłyby w stanie zrobić tego samodzielnie. Twórca modelu zarządzania wg koncepcji Hyperreality.
Przez pięć lat pełnił rolę CEO Maflow – globalnej firmy z branży motoryzacyjnej z oddziałami w Europie, Azji i obu Amerykach, zatrudniającej ponad 4500 pracowników. 
Od 15 lat zasiada w radach nadzorczych różnych europejskich spółek produkcyjnych oraz handlowych (do tej pory był członkiem prawie 30 rad), odpowiadając za budowę i dobór członków zarządów oraz za tworzenie strategii z ramienia właścicieli.
Absolwent Harvard Business School. W 2009 r. obronił tytuł doktora nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Anna Mindykowska

W firmie Amazon zajmuje stanowisko HR Regional Centers Senior Managera. Z firmą związana od 2015 roku, odpowiada za zespół około 250 osób w 6 krajach. Prowadzi program mentoringowy dla liderów, którzy zaczynają swoją przygodę z przywództwem w tej organizacji.

Marek Ratajczak

Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W latach 2002–2008 był prorektorem ds. rozwoju uczelni i doskonalenia kadr. W pracy naukowej specjalizuje się w zakresie roli infrastruktury gospodarczej w procesach makroekonomicznych oraz historii myśli ekonomicznej.

W latach 2007–2010 był członkiem Rady Naukowej NBP, w latach 2012-2015 pełnił funkcję początkowo podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Baha Kalinowska-Sufinowicz

Profesorka w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Główne zainteresowania naukowe to: makroekonomia, rynek pracy, nierówności społeczne, dyskryminacja ekonomiczna kobiet.

W 2019 została ekspertem w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności miasta Poznania. Jest też pełnomocniczką Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ds. Równego Traktowania.

Szymon Cyfert

Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doskonaleniu struktur organizacyjnych, projektowaniu systemów zarządzania procesami oraz wdrażaniu systemów zarządzania strategicznego.

Brał udział w ponad 160 projektach doradczych z zakresu doskonalenia organizacji.

Autor ponad 200 publikacji i monografii naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Piotr Trąpczyński

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej. Specjalizuje się w badaniach z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz jego wpływu na wyniki ekonomiczne.

Tomasz Wrzesiewski

Trener i konsultant związany z EY Academy of Business od 2005 roku. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz ICAN (Kanadyjski Instytut Zarządzania). Posiada wieloletnie doświadczenia w biznesie i branży szkoleniowej. Jest specjalistą w zakresie zarządzania projektami oraz optymalizacji procesów w firmie. Zanim na trwałe związał swój rozwój zawodowy z obszarem zarządzania projektami i procesami, przez ponad 6 lat był dyrektorem sprzedaży firmy handlowej osiągającej znaczne sukcesy na rynkach europejskich. Koordynował pracę kilkudziesięciu agentów handlowych i jeszcze liczniejszego zespołu sprzedaży w całej Europie.

Maciej Błaszak

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Jego zainteresowania i doświadczenia dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kontrolowanego kształtowania mózgu człowieka. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), narzędziami umysłu (braintools), neurodydaktyką i problematyką brain?tness. Prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą,  wykorzystując  wyniki  badań  nad  mózgiem  do  ulepszania procesu transferu wiedzy, budowania ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Stypendysta uniwersytetów w Kilonii (Niemcy), Edynburgu (Szkocja) i Berkeley (USA). Autor pięciu monogra?i i naukowych i kilkudziesięciu artykułów.

Maciej Brzozowski

Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami, zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczyciel akademicki, konsultant i trener z ponad 15-letnimi doświadczeniem biznesowym.

Pracownik Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca programów MBA oraz studiów podyplomowych.

Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Specjalizacja naukowa obejmuje problematykę tworzenia i wdrażania strategii przedsiębiorstw oraz współczesnych koncepcji i metod zarządzania.

Marcin Chłodnicki

Członek – założyciel Service Design Polska. Wykładowca Collegium Da Vinci i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożyciel SDN Polska (Service Design Network Polish Chapter), jeden z pionierów nurtu projektowania usług w Europie. Stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, poradnikowych i kilku książek.

Marcin Gołembski

Trener z 12-letnim stażem, konsultant w zakresie strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, metod organizacji i zarządzania, przywództwa. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych oraz doradztwa biznesowego dla kilkudziesięciu firm z różnych branż. Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze m.in. jako prezes zarządu, członek zarządu, członek rady nadzorczej) w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej, jak i usługowej.

Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, pracownik dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Waldemar Rydzak

Autor pierwszej w kraju rozprawy habilitacyjnej z zakresu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych. W latach 2004/2005 członek Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, prezes agencji public relations Prelite. Twórca i realizator wielu kampanii i strategii kryzysowych dla czołowych polskich firm (m.in. PTC, KGHM, METRO Group).

Marek Masztalerz

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor UEP w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Główny nurt zainteresowań naukowych dotyczy różnych aspektów komunikacji w rachunkowości, ale też kwestii rachunku kosztów, zarządzania kosztami i controllingu.

Wykładowca w zakresie rachunkowości i controllingu na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach zawodowych dla menedżerów, księgowych i controllerów finansowych. W pracy dydaktycznej kładzie nacisk na problemy komunikacyjne w rachunkowości, szczególnie na linii księgowy-menedżer. Ceniony za umiejętność obrazowego i przystępnego objaśniania oraz entuzjazm i zaangażowanie w prowadzone zajęcia.

Julian Dąbrowski

Kierownik projektów szkoleniowych i zespołów trenerskich, posiada duże doświadczenie w branży szkoleniowej oraz doradczej, od początku we współpracy z MPS Training & Consulting Group. Zrealizował ponad 3000 godzin treningów menedżerskich i trenerskich dla bardzo zróżnicowanej grupy podmiotów. Przeprowadził ponad 300 godzin sesji coachigowych. Absolwent studiów prawniczych ze specjalizacją w prawie pracy. Pracę doktorską obronił z zakresu zarządzania talentami w procesie pozyskiwania i utrzymywania pracowników.

Filip Nowak

Ekspert Instytutu Łukasiewicza – Instytutu Logistyki i Magazynowania w zakresie doskonalenia procesów biznesowych.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Program MBA

Executive MBA UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Executive MBA UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Oceń program MBA

Executive MBA UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu3,5650 głosów

Statystyki

Czesne 42000 PLN
Wiek programu 32 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz