zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia Executive MBA:

 • ukończone studia wyższe II stopnia (dyplom magistra)
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.

2. Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • list motywacyjny w języku angielskim
 • pełne CV w języku angielskim
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej
 • potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm)
 • ewentualnie kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, FCE zdany po 2016 r., CAE, CPE, LCCI 3rd level, BEC Higher)
 • dowód przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wpisowej na konto: Raiffeisen Bank Polska SA 95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: Executive MBA.

3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu Executive MBA – pocztą lub osobiście oraz umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną oraz egzamin.

Podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz zdany egzamin językowy. Kandydat wybiera zgodnie z preferencjami pisemną lub ustną formę egzaminu.

Opłaty

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (zobacz niżej)
 • opłata końcowa – 750 euro
 • opłata seminaryjna (w przypadku uczestnictwa w Aalto Executive Summit) - ustalana na bieżąco przez organizatora spotkania
 • czesne:

 Liczba rat

Wysokość czesnego (PLN)

1 rata

37 000 zł

2 raty roczne

39 000 zł : 2 x 19 500 zł

4 raty semestralne

43 000 zł : 4 x 10 750 zł

20 rat zjazdowych

43 000 zł : 20 x 2150 zł

24 raty miesięczne

43 800 zł : 24 x 1825 zł

Absolwenci WSB w Poznaniu, którzy zapiszą się na studia Executive MBA do 15.09.2019 roku, otrzymują zniżkę 2500 zł w czesnym oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej.

Wszyscy kandydaci, którzy zapiszą się na studia Executive MBA otrzymują dodatkowo zniżkę na wybrane roczne studia podyplomowe w postaci imiennego bonu do wykorzystania w ciągu 2 lat od daty zakończenia studiów Executive MBA. Wysokość zniżki wynosi 100% dla kandydatów zapisanych do 01.07.2019 roku oraz 50% dla kandydatów zapisanych od 02.07 do 15.09.2019 roku.

Program MBA

Executive MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Executive MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu


Oceń program MBA

Executive MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu3270 głosów

Statystyki

Czesne 37000 PLN
Wiek programu 0 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2019
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Wyślij zapytanie


Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz