Aktualności

 • Nowy nabór na edycję zaczynającą się w styczniu 2023

  Aby złożyć aplikację na studia podyplomowe Program Executive Master of Business Administration  – edycja XXXV należy wydrukować, uzupełnić i podpisać formularz aplikacyjny pobrany ze strony www.biznes.pk.edu.pl oraz załączyć odpowiednie dokumenty rekrutacyjne wymienione w tym formularzu. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty na adres al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków lub można wysłać skany dokumentów na adres e-mail szkola.biznesu@pk.edu.pl

  Na zgłoszenia czekamy do  16 grudnia 2022 r.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 4-5 stycznia 2023 r.  – o dokładnej godzinie rozmowy kandydaci będą informowani indywidualnie.

  Zasady naboru:

  Kandydat na studia MBA musi posiadać:

  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym co najmniej średniego szczebla zarządzania – weryfikowane na podstawie zgromadzonych dokumentów aplikacyjnych
  • ok. 10-12 lat doświadczenia zawodowego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

  Wymagane dokumenty:

  1. podanie – wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
  3. aktualne CV
  4. list motywacyjny
  5. Potwierdzenie stażu zawodowego
  6. świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń

   Etapy rekrutacji:

  • Złożenie aplikacji poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego i dokumentów drogą pocztową lub osobiście
  • Weryfikacja dokumentów

  Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O przyjęciu na studia MBA decyduje: wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzający predyspozycje i kompetencje słuchacza do podjęcia studiów Executive MBA.

  • Rozmowa kwalifikacyjna

  Przesłuchania kandydatów dokonuje komisja w skład której wchodzą eksperci z różnych branż i sektorów gospodarki. Głównym celem pracy komisji jest zbudowanie bardzo zróżnicowanych zespołów osób reprezentujących odmienne specjalności, działających w różnych branżach i obszarach gospodarki w kraju i za granicą. Tym samym słuchacze zyskują możliwość wymiany doświadczeń i pozyskania nowych kontaktów z osobami o różnych doświadczeniach, kwalifikacjach i kompetencjach.

  • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia MBA
  • Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji

  Pobierz plik kalendarza (.ics)

wróć do listy aktualności...

Program MBA

Executive MBA - Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu - Politechnika Krakowska
Executive MBA - Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu - Politechnika Krakowska


Oceń program MBA

Executive MBA - Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu - Politechnika Krakowska3,582 głosów

Statystyki

Czesne 21600 PLN
Wiek programu 28 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
;