zasady rekrutacji

Kandydat na studia MBA musi posiadać:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim - weryfikowane na podstawie zgromadzonych dokumentów aplikacyjnych i listów rekomendacyjnych,
 • ok. 10-12 lat doświadczenia zawodowego,
 • dobrą znajomość języka angielskiego (około 50% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim) - weryfikowaną poprzez pisemny test językowy.

KSB UEK kładzie duży nacisk na właściwy dobór kandydatów do programu Executive MBA, bo to wymiana doświadczeń między uczestnikami Programu stanowi główną wartość dodaną studiów MBA.

Etapy rekrutacji:
I
Rejestracja przez stronę internetową i wypełnienie kwestionariusza kandydata.

II
Złożenie wymaganych dokumentów i dostarczenie dwóch listów rekomendujących
•   podanie, list motywacyjny
•   kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
•   podpisany kwestionariusz kandydata
•   aktualne CV
•   świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
•   obcokrajowcy – karta stałego lub czasowego pobytu na terenie Polski
oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej
•   potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR
•   2 fotografie formatu legitymacyjnego
•   2 listy rekomendujące na studia MBA od partnerów biznesowych.

III
Weryfikacja dokumentów i potwierdzenie wystawionych rekomendacji

IV
Egzamin wstępny - logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT).

V
Rozmowa Kwalifikacyjna

VI
Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia MBA.

VII
Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego o jego przyjęciu na studia MBA.

Aplikacje na studia MBA przyjmowane są od maja do połowy września każdego roku. W tym czasie, organizowanych jest kilka egzaminów wstępnych, tak, by każdy mógł przystąpić do egzaminu w najdogodniejszym dla siebie terminie.

Wyniki procesu rekrutacyjnego znane są po około tygodniu od daty przystąpienia do egzaminu. Należy pamiętać, że poza wynikiem postępowania rekrutacyjnego, w procesie przyjmowania osób do Programu liczy się też kolejność zgłoszeń.

Na życzenie uczestnika Programu, kwota czesnego może zostać rozłożona na 4 raty, płatne na początku każdego semestru.

W cenie programu ujęto:

 • wyjazd szkoleniowo - integracyjny w Polsce*,
 • wyjazd studyjny do partnera zagranicznego*,
 • opracowane graficznie konspekty do wszystkich zajęć w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej, dostępnej na platformie studiów i szkoleń KSB UEK,
 • podręczniki,
 • egzaminy,
 • obronę pracy końcowej MBA,
 • dostęp do platformy studiów i szkoleń KSB UEK
 • dostęp do Internetu WiFi,
 • szkolenie biblioteczne,
 • możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki UEK w Krakowie
 • spotkania z liderami biznesu w ramach Klubu KSB Alumni MBA,
 • przerwy kawowe podczas zajęć,
 • bezpłatny parking na terenie uczelni.

* Koszt uczestnictwa w wyjeździe pokrywa dodatkowo KSB UEK.

 

Program MBA

Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Oceń program MBA

Executive MBA - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie3,2117 głosów

Statystyki

Czesne 59000 PLN
Wiek programu 27 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

październik 2021
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz