Rozmowa z Pawłem Motylem - dyrektorem ICAN Insitute o programach rozwoju dla menedżerów

Rozmowa z Pawłem Motylem - dyrektorem ICAN Insitute o programach rozwoju dla menedżerów

Jaka jest idea programów rozwojowych ICAN Institute?

Programy rozwojowe ICAN Institute narodziły się kilkanaście lat temu i były odpowiedzią na pojawiającą się często wśród przedsiębiorców i menedżerów potrzebę pozyskania wiedzy o zarządzaniu w ramach programu, podobnego do studiów typu Executive MBA, ale realizowanego w znacznie bardziej praktycznej formie i uzupełnionego o gotowe do wykorzystania narzędzia wdrożeniowe. Tak narodził się roczny program ManagementTM, obejmujący 12 dwudniowych warsztatów, prowadzonych wyłącznie przez praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem, uzyskanym w Polsce i za granicą. Warsztaty poświęcone są 12 kluczowym obszarom funkcjonalnym w firmie, takim jak marketing, sprzedaż, finanse czy HR. Odrębne sesje poświęcone są implementacji strategii i zarządzaniu projektami.

W realizacji programów ICAN Institute współpracuje z Harvard Business Publishing...

Tak, sięgnęliśmy do najlepszego światowego źródła, a mianowicie do zasobów multimedialnych i e-learningowych Harvard Business Publishing, spółki powołanej przez Harvard Business School. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem Harvard Business Publishing na terenie Polski, co pozwala nam na tworzenie programów rozwojowych opartych o metodę analizy studiów przypadków Harvard Business School oraz o konwencję blended learning. To najskuteczniejsza kombinacja w edukacji osób dorosłych, posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Czy mógłby Pan przybliżyć metodologię nauczania?

Na zajęciach nie rozmawiamy o teoriach zarządzania. W charakterze wprowadzenia w temat staramy się pokazać wyłącznie dominujące na rynku trendy w danej dziedzinie. Podstawą naszej pracy są studia przypadków i związane z nimi narzędzia wdrożeniowe, co gwarantuje praktyczność zajęć.

Studia przypadków są stale oceniane i aktualizowane przez Radę Programową ICAN Institute - dobieramy je tak, by odzwierciedlały to, co w danej chwili jest najważniejsze z punktu widzenia budowy i ochrony wartości przedsiębiorstwa. Materiały te są również lokalizowane, czyli dostosowywane do realiów rynku polskiego. Uczestnicy każdej sesji dzieleni są na 5-6 osobowe zespoły i wspólnie rozwiązują w trakcie zajęć problemy, z którymi zmierzyła się autentyczna firma, działająca na konkretnym rynku, opisana w studium przypadku. Rozwiązania wypracowane w podgrupach są następnie dyskutowane na forum i komentowane przez prowadzącego zajęcia trenera. Uczestnicy sami wyciągają wnioski i przy wsparciu trenera przekładają je później na konkretne narzędzia wdrożeniowe.

Nasi trenerzy to, jak wspomniałem, wyłącznie osoby z bogatymi doświadczeniami praktycznymi w danej dziedzinie. Pośród kadry trenerskiej ICAN Institute można znaleźć m. in. takie nazwiska jak dr Wiesław Rozłucki, wieloletni prezes GPW, prof. Mikołaj Piskorski, pierwszy w historii polski profesor Harvard Business School, Wojciech Eichelberger, czołowy polski psycholog, założyciel Instytutu Psychoimmunologii, dr Witold Jankowski, redaktor naczelny Harvard Business Review Polska, Andrzej Jacaszek, który m. in. zarządzał w Polsce Norwich Union, czy Paula Wąsowska, dyrektor rozwoju na Europę Środkową w CISCO.

Czy ManagementTM to jedyny program szkoleniowy ICAN Institute?

Oczywiście nie, gama programów jest znacznie szersza, wiele programów przygotowujemy też ‘na miarę' - pod kątem potrzeb konkretnej firmy. Łącznie w naszych programach uczestniczy co roku ponad 500 osób.

Kontynuacją programu ManagementTM jest Akademia Strategicznego PrzywództwaTM, która pojawiła się na rynku w 2005 roku. Program ten reprezentuje nieobecną do niedawna na polskim rynku linię Advanced Executive Education, adresowaną do uczestników, którzy zajmują bardzo wysokie, często właścicielskie stanowiska w firmach i mają na koncie wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu strategicznym. W związku z tym, program przygotowany dla nich jest skupiony w zasadzie na dwóch tematach: po pierwsze, jak tworzyć zwycięskie strategie konkurowania w swojej branży, po drugie jak wcielić je w życie, przy wykorzystaniu swoich umiejętności przywódczych i zarządczych. Istotnym aspektem są tu również umiejętność podejmowania decyzji w warunkach niepewności czy przeniesienie innowacji strategicznej na poziom operacyjny. Akademia Strategicznego PrzywództwaTM to również roczny program, obejmujący 10 dwudniowych zjazdów, odbywających się, jak wszystkie programy ICAN Institute, w naszych salach wykładowych w hotelu Marriott w Warszawie.

W ofercie programów otwartych znajduje się też First Time ManagerTM - krótszy, dwumiesięczny program, przeznaczony dla osób, które objęły lub mają niebawem objąć pierwszą funkcję kierowniczą w swoim życiu. Program ten przygotowuje je do tego niełatwego zadania.

Jakie są różnice programów ICAN Institute w porównaniu z innymi programami szkoleniowymi czy studiami Executive MBA?

Myślę, że podstawowa różnica to wspomniana wcześniej metoda pracy. Niektóre uczelnie powoli sięgają do pojedynczych studiów przypadku, dla nas jest to absolutny fundament. To gwarantuje nie tylko praktyczny wymiar prowadzonej dyskusji, ale również zachęca do uczenia się od innych osób w podgrupie - pamiętajmy, że posiadają one inne doświadczenia, reprezentują inną firmę, inną funkcję, w życiu zdobyli inne niż my kluczowe umiejętności.

Druga rzecz to wsparcie multimedialne pomiędzy sesjami. Uczestnicy otrzymują nie tylko liczne reprinty związane z tematem, ale też kwestionariusze wdrożeniowe, opisy best practices oraz dostęp do wiodących harwardzkich portali wiedzy, takich jak Harvard ManageMentor czy Faculty Seminar Series: niemal stu wkładów on-line profesorów Harvard Business School, zarejestrowanych na żywo podczas zajęć w Bostonie. Wszystkie materiały są oczywiście przełożone na język polski.

Trzecia różnica to oczywiście kadra praktyków najwyższej klasy, z którymi pracujemy. To naprawdę najlepsi trenerzy w Polsce.

A jak w związku z tym pozycjonuje się ICAN w stosunku do konkurencji tj. programów MBA, studiów podyplomowych?

Ciężko tutaj mówić o bezpośrednim konkurowaniu, ponieważ widzę, że studia Executive MBA przyciągają nieco inny profil uczestników, dla których swoje znaczenie ma uzyskanie formalnego tytułu i dyplomu. Do nas przychodzą osoby, które ‘od jutra' potrzebują przede wszystkim nowej, praktycznej wiedzy na jakiś temat. Oczywiście ukończenie naszych programów i zdanie egzaminu końcowego owocuje też uzyskaniem stosownego certyfikatu ICAN Institute z zaznaczeniem wykorzystania materiałów Harvard Business Publishing.

Z kolei konkurowanie z firmami szkoleniami jest konkurowaniem tylko w określonej płaszczyźnie. Niektóre szkolenia oferowane przez naszą konkurencję są bardzo dobre merytorycznie, choć są bardzo wyspecjalizowane w wąskich, ‘punktowych; zagadnieniach. Naszą siłą jest z jednej strony wspomniana praktyczność i materiały z najlepszego na świecie źródła, ale z drugiej pełne zintegrowanie tematów w skali całej firmy. U nas nie ma tej ‘wycinkowości': zmiany strategiczne w jednym obszarze funkcjonowania firmy od razu rodzą przecież konsekwencje dla innych działów, więc muszą być natychmiast w tym kontekście dyskutowane.

Czy ICAN utrzymuje stały kontakt z absolwentami? Na ile jest to dla Państwa istotne?

Kontakt z Alumnami jest bardzo ważny, gdyż - ja wspominałem - programy ICAN Institute ciągle ewoluują. Staramy się odzwierciedlać te potrzeby, które w danym czasie są na rynku najczęściej podnoszone przez menedżerów z różnych firm. Każda z sesji jest modyfikowana w zależności od aktualnych potrzeb rynkowych i zmian, jakie zachodzą: stąd kluczowa jest dla nas opinia, którą wyrażają na co dzień nasi absolwenci - praktycy zarządzania. Corocznie organizujemy więc zjazdy Alumnów ICAN Institute, tak by podzielić się naszymi nowymi pomysłami, ale i dowiedzieć się o aktualnych problemach.

Ponadto, bieżąca wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami jest dodatkowym źródłem wiedzy i przyczynia się do rozwoju. Z tego względu uruchomiliśmy Portal Alumnów, który ułatwia kontakt i komunikację.

Jakich wskazówek udzieliłby Pan osobom poszukującym źródeł profesjonalnej edukacji menedżerskiej?

Podstawowe pytanie, które bym sobie zadał to "co ma zmienić w moim sposobie funkcjonowania program rozwojowy? po co mi ta dalsza edukacja?". Odpowiedź na to pytanie często jest kluczowa dla doboru programu.

Widzimy trzy główne typy potrzeb szkoleniowych pośród menedżerów i przedsiębiorców:

Po pierwsze, znalezienie się lub perspektywa znalezienia się w całkowicie nowej sytuacji: nowe realia w otoczeniu biznesowym firmy, potrzeba pilnego podniesienia efektywności organizacyjnej, zespołowej lub indywidualnej, awans na wyższe stanowisko, objęcie roli menedżerskiej, przygotowanie sukcesji w firmie, itp. Oznacza to konieczność szybkiego przyswojenia bardzo praktycznej, głęboko przekrojowej, zintegrowanej wiedzy biznesowej. Odpowiedzią właśnie na ten typ potrzeb są programy ICAN Institute.

Druga potrzeba, to konieczność pogłębienia wiedzy w jakimś konkretnym, dość wąskim obszarze, spowodowana najczęściej powierzeniem nowego zadania czy obowiązku. Tu dobrze sprawdzą się wspomniane właśnie ‘wycinkowe' propozycje czołowych firm szkoleniowych.

Trzeci typ potrzeby to chęć kontynuowania edukacji w formie zbliżonej do wcześniej zakończonych studiów, pozyskanie wiedzy bogatej w teorię, z pewnymi aspektami jej praktycznego zastosowania. Tu znakomitym rozwiązaniem będą wiodące programy Executive MBA, tym bardziej, że dla wielu osób duże znaczenie ma też uzyskanie formalnego dyplomu ukończenia takiego programu, a mają one możliwość poświęcenia większej ilości czasu na swoją edukację, niż typowy zajęty menedżer czy przedsiębiorca..

W każdym przypadku natomiast sprawdziłbym doświadczenia organizatora szkolenia oraz profile prowadzących zajęcia. Widzimy wiele smutnych przypadków na rynku, gdzie ciekawie przygotowany, mocny merytorycznie program jest prowadzony przez osoby, które nie posiadają wystarczających kwalifikacji trenerskich i doświadczeń.

Dziękuję za rozmowę...

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl