Wywiad z Aleksandrą Iwicką - absolwentką programu MBA Poznań-Atlanta

Wywiad z Aleksandrą Iwicką - absolwentką programu MBA Poznań-Atlanta

Który program MBA Pani skończyła i kiedy?

Jestem absolwentką programu MBA Poznań-Atlanta organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Georgia State University z Atlanty. Program ukończyłam w 1999 roku.

Co skłoniło Panią do podjęcia studiów MBA?

Moje wykształcenie - filologia angielska - nie było związane z biznesem, zarządzaniem czy też ekonomią. Tuż po ukończeniu studiów magisterskich podjęłam pracę w firmie, w której zorientowałam się, że do rozwoju mojej kariery zawodowej muszę dowiedzieć się, jak działają przedsiębiorstwa i na czym polega zarządzenie nimi. Zdecydowałam się, że podejmę studia MBA. Pod koniec lat 90-tych sytuacja wyglądała zupełnie inaczej na rynku edukacji menedżerskiej niż dziś. Było dużo mniej programów typu MBA i były one skierowane do specjalistów, którzy pracują w biznesie, ale nie mają wykształcenia biznesowego. Myślę, że wtedy było wiele osób „głodnych wiedzy", które podejmowały studia MBA, aby pracując na stanowiskach kierowniczych, nie narażać się na stres związany z brakiem wiedzy o zarządzaniu.

Co było dla Pani podstawą do wyboru tego, a nie innego programu?

Rozważałam podjęcie studiów na jednym z dwóch programów w Poznaniu. Wybrałam Poznań-Atlanta ze względu na to, że duża część zajęć była prowadzona przez amerykańskich profesorów i była wykładana po angielsku. Dla mnie było to bardzo ważne. Ponadto uważałam, że w tamtych czasach amerykanie mogą stworzyć dla takiej osoby jak ja wartość dodaną, której nie dostałabym na polskiej uczelni.

Jak Pani dziś myśli - czym należy się kierować, by wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie program MBA?

W dzisiejszych czasach, gdzie oferta programów MBA jest dużo szersza oraz mamy dużo większą wiedzę wejściową na temat gospodarki i biznesu, na pewno kierowałabym się programem studiów, proporcją wiedzy praktycznej (warsztaty, ćwiczenia) do teorii, sprawdziłabym profesorów. Kierowałabym się renomą programu (nie mylić z reklamą) wśród absolwentów. Moim zdaniem dzisiaj ważne jest to, kto i w jaki sposób wykłada wiedzę, kto studiuje na danym programie oraz jak program zmienia się w zależności od tego, co się dzieje na rynku i w gospodarce.

Czy studia spełniły Pani oczekiwania? Co Pani dały?

Studia MBA spełniły moje oczekiwania w 120 a może 150%, gdyż poza przekazaniem wiedzy merytorycznej otworzyły mi oczy na nowe możliwości. Dzięki studiom MBA wiedziałam, co mogę chcieć. Między innymi już na drugim roku studiów zmieniłam pracę na firmę z szerszymi perspektywami na rozwój kariery. Studia MBA w dużym stopniu ukształtowały moje działania na rynku, pozwoliły na lepsze zrozumienie otoczenia, samodzielną analizę danych oraz tworzenie opinii na podstawie danych. Pomimo, że ukończyłam studia kilkanaście lat temu, do dzisiaj korzystam z tamtej wiedzy i wykształcenia.

Czy wiedza zdobyta podczas studiów MBA jest przydatna w pracy zawodowej na Pani stanowisku?

Tak, oczywiście.

Jak ocenia Pani swoje studia w kategoriach inwestycji?

Dla mnie studia MBA to inwestycja, która się opłaciła, ale w długim okresie. Proszę pamiętać, że w Polsce w 2000 roku rozpoczął się kryzys, który trwał aż do 2004-2005 roku. Wtedy mając dyplom MBA byłam w zasadzie przekwalifikowana w stosunku do potrzeb ówczesnego rynku pracy. W tamtym czasie liczyło się głównie doświadczenie w danej branży a nie dobry dyplom. Od 2005 roku, kiedy Polska była już w Unii Europejskiej i zaczęły się zmiany, zarówno w biznesie jak i w świadomości ludzi biznesu, zauważam ciągłą aprecjację mojego dyplomu MBA.

Czy zatrudnia Pani w firmie absolwentów MBA?

Na chwilę obecną nie zatrudniam, ale chętnie bym zatrudniła, gdyby poza dyplomem MBA legitymowali się też odpowiednią wiedzą merytoryczną i praktyczną z zakresu rekrutacji personelu.

Czy spotyka Pani na rozmowach kwalifikacyjnych absolwentów MBA ?

Jak najbardziej spotykam nie tylko na rozmowach kwalifikacyjnych, ale też przy okazji różnych spotkań, wykładów czy w Internecie.

A co w takim razie wyróżnia absolwentów MBA spośród innych kandydatów do pracy?

Wyróżnia ich na pewno ambicja oraz samoświadomość. To są pracownicy, którzy kiedyś podjęli określone decyzje życiowe - zainwestowali czas, siły oraz pieniądze w określoną wiedzę i w związku z tym mają określone oczekiwania. Poszukują swoich szans i swojego miejsca w firmie. Charakteryzuje ich też to, że potrafią dochodzić w firmach do stawianych przez siebie celów. Studia MBA to nie jest łatwy okres w życiu. Jest to ciężka praca, a także łączenie obowiązków zawodowych, rodzinnych z nauką i odrabianiem zadań domowych. Jeśli komuś uda się przez to przejść to taka osoba umie pracować w pod presją czasu i potrafi dochodzić do celu.

Jakich wskazówek mogłaby Pani udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?

Nie należy rozpatrywać decyzji o podjęciu studiów MBA tylko w kategoriach krótkoterminowych korzyści z ukończenia takich studiów. Studia MBA to inwestycja na całe życie. Zwrot z tej inwestycji może nie przyjść od razu. Należy dobrze rozpoznać swoje cele, wiedzieć po co podejmuje się studia MBA. Jeśli chodzi o sam wybór programu to należy przyjrzeć się programowi, wiedzy praktycznej jaka jest na nim wykładana, wnikliwie zgłębić temat zanim podejmie się decyzję.

Dziękuję za rozmowę.
 
Rozmowę przeprowadził Jakub Leszczyński

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl