Krzysztof Łopatek - absolwent MBA GFKM

Krzysztof Łopatek - absolwent MBA GFKM

Który program MBA Pan skończył i kiedy?

Skończyłem program organizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Rotterdam School of Management we wrześniu 2010 roku.

Co skłoniło Pana do podjęcia studiów MBA?

Głównie chęć nauki praktycznych metod zarządzania oraz poszerzenia horyzontów zawodowych o inne segmenty niż te, w których dane mi było pracować. Ponadto cenna była dla mnie wymiana spostrzeżeń z osobami bardziej doświadczonymi, a także potrzeba uporządkowania wiedzy głównie z zakresu motywowania i zarządzania zespołem. Chciałem również pozyskać komplet wiedzy umożliwiający zostanie pełnowartościowym menedżerem, który myśli i działa jak przedsiębiorca.

Czy ukończył Pan studia magisterskie w zakresie związanym zarządzaniem lub ekonomią?

Tak, skończyłem studia na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej.

Co było dla Pana podstawą wyboru tego, a nie innego programu (prestiż programu, cena, czyjaś rekomendacja, kadra profesorska)?

Oferty MBA porównywałem bazując na rankingach i zestawieniach programów. Korzystałem z wiedzy zaczerpniętej od absolwentów, rozmawiałem z kadrą dydaktyczną. Bardzo ważnym czynnikiem była dla mnie liczba godzin zajęć prowadzonych w języku angielskim. Szczególną uwagę poświęciłem liczbie ćwiczeń oraz pracy w grupie. Jeśli chodzi o merytoryczne elementy, to szukałem programu, który oferował najszersze moduły w zakresie finansów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz przywództwa.

Z jakich źródeł informacji korzystał Pan w czasie swoich poszukiwań?

Głównie z rekomendacji absolwentów oraz corocznych rankingów.

Jak Pan dziś myśli - czym należy się kierować, by wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie program MBA?

Na rynku istnieje wiele programów MBA zarówno uniwersalnych jak i tematycznych, wydaje mi się, że po pierwsze należy oceniać ich strukturę i specyfikę. Na pewno brałbym pod uwagę opinie absolwentów. Każdy przed podjęciem decyzji o MBA powinien sobie odpowiedzieć na pytanie „po co mi studia MBA?".

Czy studia spełniły Pana oczekiwania? Co Panu dały?

Program, który ukończyłem oceniam pozytywnie. Uporządkowałem i poszerzyłem swoją wiedzę z zakresu zarządzania finansami oraz zespołem. Dowiedziałem się, jakie są najnowsze trendy i metody coachingu menedżerskiego, którego jestem entuzjastą. Wymieniłem się doświadczeniami z kolegami, głównie w aspekcie rozwiązywania praktycznych problemów, case studies z innych branż, sektorów czy biznesów. Nauczyłem się patrzeć z pespektywy na bardziej złożone wyzwania oraz zagadnienia biznesowe.

Jak ocenia Pan swoje studia w kategoriach inwestycji?

Jestem zadowolony z stosunku wartości, jaką otrzymałem, do poniesionych kosztów. Inwestycja finansowa to oczywiście jeden element, natomiast nakłady zainwestowanego czasu są niewątpliwie równie istotne. Okres studiów MBA będę wspominał jako ciekawą przygodę, która pozwoliła mi rozwinąć się nie tylko w sensie zawodowym.

Jak dyplom MBA wpłynął na Pana karierę zawodową? Czy odczuł Pan, że znacznie wzrosła Pana pozycja na rynku pracy?

Osobiście traktuję programy MBA organizowane w kraju, jako standard pewnego etapu kariery. Mam poczucie, iż wraz z pozyskaniem dyplomu osiągnąłem pewien poziom profesjonalizmu, który w określonych sytuacjach biznesowych stanowi swojego rodzaju elementarz. Wraz z początkiem roku zostały mi powierzone dodatkowe obowiązki związane z zarządzaniem nowym obszarem merytorycznym oraz współpracą z nowym zespołem. To był odpowiedni czas - kilka miesięcy po ukończeniu studiów otrzymałem nowe obowiązki, które wymagają praktycznej znajomości zagadnień, z którymi miałem do czynienia w trakcie programu MBA.

Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?

Abstrahując od szkoły, na jaką ktoś się decyduje, satysfakcja, którą zyskamy, zależy w dużej mierze od naszych indywidualnych potrzeb, naszej motywacji i przyczyn, z powodu których decydujemy się na MBA. Znam osoby, które ukończyły MBA, tylko po ty by mieć dyplom. Jest wiele ciekawych alternatyw, którym można poświęcić te dwa lata ciężkiej pracy. Z pewnością zasięgnąłbym opinii tych, którzy skończyli dany program i rekomendowałbym analizę liczby godzin dedykowanych ćwiczeniom gdyż największą wartością MBA jest praca w grupach, dialog i wymiana doświadczeń pomiędzy studentami.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowę przeprowadził: Jakub Leszczyński

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl