Ile dają studia MBA?

Absolwenci Magisterskich Studiów Menedżerskich (Master of Business Administration, MBA) zarabiali w 2013 roku przeciętnie 15 000 PLN brutto miesięcznie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak. Jest to kwota ponad trzykrotnie większa niż przeciętne wynagrodzenie osób z tytułem magistra, które wyniosło w 2013 roku 4 500 PLN brutto miesięcznie.
 
Spośród menedżerów posiadających tytuł MBA, 25% najlepiej wynagradzanych zarabiało w 2013 roku powyżej 23 000 PLN brutto miesęcznie. Z kolei najsłabiej opłacane 25% absolwentów MBA zarabiało poniżej 9 550 PLN brutto miesięcznie.

 

Wynagrodzenia całkowite brutto osób posiadających tytuł MBA (w PLN)

 

 

Osoby z tytułem MBA otrzymywały najwyższe wynagrodzenia w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 18 000 PLN. O 3 000 PLN mniej zarabiali menedżerowie pracujący na terenie województw: pomorskiego i śląskiego, a o 5 000 PLN mniej - mieszkańcy Dolnego Śląska, Małopolski i Wielkopolski.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto osób posiadających tytuł MBA pracujących na terenie różnych województw w 2013 roku (w PLN)

Przeciętne wynagrodzenie absolwentów studiów MBA pracujących w przemyśle ciężkim wyniosło 16 300 PLN. Nieco mniej zarabiali zatrudnieni w przemyśle lekkim i handlu. Mediana ich płac wynosiła 15 000 PLN. Niższe o 1 000 PLN wynagrodzenie otrzymywali menedżerowie pracujący w branży IT.

 Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto osób posiadających tytuł MBA pracujących w różnych branżach w 2013 roku (w PLN

Sylwia Rębisz
Sedlak & Sedlak


Sedlak & Sedlak wyraża zgodę na publikację niniejszego opracowania pod warunkiem powołania się na źródło: wynagrodzenia.pl oraz zamieszczenie pod artykułem aktywnego linku do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014 (http://wynagrodzenia.pl/obw.php/p.17) czcionką nie mniejszą niż czcionka użyta w publikacji.

Sylwia Rębisz

Sylwia Rębisz

Sedlak & Sedlak

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl